Riješi novi ClueGo Scavenger hunt i osvoji 100 kn popusta za escape room!


Ovaj put smo ti pripremili drugačiji izazov: na ovoj slici se nalazi 5 riječi koje su Povezane sa pojmom kOjeg smo mi zamislili. Tvoj cilJ je pronaći tih 5 riječi!

Zašto, pitaš se? ZAto što ti svaka riječ nosi 20kn popusta za escape room, pa koliko točnih riječi pronađeš, toliko popusta osvajaš: ako pronađeš 2 riječi – osvajaš 40 kn, za 3 pronađenih riječi tvoj popust je 60 kn, a ako naM javiš svih 5 točnih riJeči osvajaš čak 100kn popusta za bilo koju ClueGo Escape Room avanturu!

E sad, mudriji mEđu vama će reći: “ali, čekaj, ovdje ima puno više od 5 riječi…”.
Pa, da, ima. Ali ti moraš pronaći samo one koje su poveZane s pojmom kojem smo mI zaMislili…kAko ćeš znati koji je to pojam, pitaš se?

Lako….
Prvi trag smo ti već dali! 🙂

Sliku možes downloadati (pa onda i zumirati da lakše vidiš)

P.S. Ako ne znaš koji je prvi trag, predlažemo da čitaš ponovo! 🙂

ClueGo scavenger hunt
DOWLOAD

Popust možes iskoristiti za bilo koju ClueGo Escape Room avanturu do 10.02.2022.