Close

Garestinska Vještica

Možete li se osloboditi iz zatočeništva i spasiti Varaždin prije nego bude prekasno?

Sudbina Varaždina je u vašim rukama!
Zla garestinska vještica bacila je svoje čini na Varaždin kao osvetu za progon njezinih sestara. Svojom strašnom kletvom namjerava spaliti cijeli grad, a vas je zatočila u svom mračnom brlogu kako ne biste mogli spriječiti njezine planove.

Možete li se osloboditi iz zatočeništva, poništiti kletvu i spasiti Varaždin od požara prije nego bude prekasno?

Sudbina čitavog grada je u vašim rukama, a vremena je malo!

 

garestinska vjestica escape room garestinska vjestica escape room
garestinska vještica varaždin garestinska vještica varaždin
garestinska vjestica escape room garestinska vjestica escape room
garestinska vjestica escape room varaždin garestinska vjestica escape room varaždin
varaždin escape room varaždin escape room
escape room u varaždinu escape room u varaždinu
Garestinska vještica escape room Garestinska vještica escape room