Close

REZERVACIJE

Garestinska vještica

kn300.00

LJETNA PAUZA: NEMA REZERVACIJA DO KRAJA KOLOVOZA!

SUMMER BREAK: NO RESERVATIONS UNTIL THE END OF AUGUST!

Težina/Difficulty: 4/5

Broj igrača/No. of players: 2-5

Vrijeme/Duration: 75 min

Lokacija: ova igra je u Varaždinu!

Location: this game is in Varaždin!

Category: